رد پا

28 12 2010

رد پايت روي من چقدر با نقش ته كفشت فرق ميكند

از كجا

8 12 2010

اي كسانيكه ايمان آورده ايد…….
آخر از كجا؟
از كدامين خزانه؟

آينه

26 11 2010

چه ترسناك مرا در آينه نگاه ميكردم

نامه به مهران مدیری

15 10 2010

آقای مهران مدیری گرامی

سلام

شما که آمدی التماس کردی بخریم. حالا مرد باش بگو چه قدر تا حالا درآوردی.

با تشکر

عجله

15 10 2010

سریعتر کارهایتان را انجام دهید تا زودتر به مرگ برسید.

پشیمانی

15 09 2010

دیروز، …هی خوردم و امروز پشیمانم
ولی چه کنم که دهانم هنوز بوی بدی میدهد.

روزه-داران حامی روزه-خواران

3 09 2010

تا روزه-خواری نباشد، روزه داری، هنری نیست.

انجمن روزه-داران حامی روزه-خواران
دنبال‌کردن

هر نوشتهٔ تازه‌ای را در نامه‌دان خود دریافت نمایید.